Formalizm procesowy a skutki wadliwego oznaczenia pisma procesowego spełniającego wymagania środka zaskarżenia - OpenLEX

Zembrzuski Tadeusz, Formalizm procesowy a skutki wadliwego oznaczenia pisma procesowego spełniającego wymagania środka zaskarżenia

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/1/5-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Formalizm procesowy a skutki wadliwego oznaczenia pisma procesowego spełniającego wymagania środka zaskarżenia

Słowa kluczowe: formalizm, postępowanie cywilne, zasady postępowania cywilnego, oznaczenie środka zaskarżenia, wybór środka zaskarżenia, skutki uchybień procesowych

1. Poziom sformalizowania postępowania cywilnego na przestrzeni lat, wraz z dokonującymi się w Polsce przeobrażeniami ustrojowymi, społecznymi i gospodarczymi, ulegał daleko idącym zmianom . Współczesny proces cywilny jest kształtowany przez zasady procesowe , wśród których istotne znaczenie mają zasady prawdy, równouprawnienia stron, kontradyktoryjności, rozporządzalności oraz formalizmu postępowania , a Kodeks postępowania cywilnego bywa określany mianem „liberalnego” . Formalizm procesowy , łączony czasem z problematyką koncentracji materiału procesowego oraz z postulatem szybkości postępowania , jest immanentną cechą cywilnego prawa procesowego , określanego nie bez przyczyny jako prawo formalne, które może prawidłowo funkcjonować w konkretnych ramach i na określonych zasadach. Cecha formalizmu łączy się również...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX