Forma zawarcia umowy przewozu na tle form zawierania umów - OpenLEX

Szanciło Tomasz, Forma zawarcia umowy przewozu na tle form zawierania umów

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/4/51-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Forma zawarcia umowy przewozu na tle form zawierania umów

Umowa przewozu należy do najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych, co przesądza o jej masowym charakterze. W praktyce łączy się nierozerwalnie z dokumentami przewozowymi, które są często wystawiane niejako automatycznie, bez głębszego zastanowienia się, czym tak naprawdę są i jakie jest ich znaczenie prawne. Tymczasem z teoretycznoprawnego punktu widzenia są to dokumenty określające formę umowy przewozu, jej treść i warunki. Istotne w związku z tym jest rozważenie zagadnienia istnienia i ważności poszczególnych umów przewozu w kontekście form ich zawarcia, a więc ustalenie, czy dla zawarcia tego typu umowy niezbędne jest zachowanie szczególnej formy, a jeżeli tak, to jakiej i jakie są ewentualne konsekwencje niezachowania przewidzianej formy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX