Grześkiewicz Władysław, Finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/1-2/80-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego wobec zdrowia publicznego

Artykuł porusza problematykę zmian instytucjonalno-prawnych, w wyniku których samorząd terytorialny stał się kreatorem ochrony zdrowia dla społeczności lokalnej. Autor wskazuje istniejące uwarunkowania oraz wyzwania stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu ochrony zdrowia publicznego. Zwraca ponadto uwagę na wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w zasoby finansowe odpowiednio adekwatne do przekazywanych zadań z ochrony zdrowia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX