Daniluk Dawid, Finansowanie zadań publicznych polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/11/51-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie zadań publicznych polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa z części będącej do dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. W realizację zadania publicznego zaangażowane są również gminy, samorządy prawnicze oraz organizacje pozarządowe. Na tym tle autor przedstawia w artykule problemy badawcze i stara się znaleźć ich rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX