Artykuły
Opublikowano: FK 2017/10/74-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego w ocenie organu nadzoru

Samorząd w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność wykonuje znaczną cześć zadań publicznych. Istotnym problemem w sferze samodzielności finansowej samorządu jest brak wystarczających środków finansowych na realizację tych zadań oraz związane z tym zadłużenie. Z powodu ustawowych ograniczeń dotyczących zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego nowych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych poziom finansowania zadań może być znacznie ograniczony w przypadku niewykonania dochodów budżetowych przy równoczesnym braku możliwości zaciągnięcia nowych zobowiązań finansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?