Artykuły
Opublikowano: FK 2015/3/35-49
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie utrzymania hydrantów przeciwpożarowych

Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle przepisów ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dopuszczalne jest obciążanie gmin, na terenie których przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, opłatami abonamentowymi z tytułu utrzymania w gotowości hydrantów przeciwpożarowych stanowiących element sieci wodociągowej przedsiębiorstwa, znajdujących się na terenie gmin.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?