Artykuły
Opublikowano: FK 2017/1-2/88-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych przez gminy jako element zarządzania kryzysowego

W artykule scharakteryzowano problematykę finansowania usuwania skutków klęsk żywiołowych przez samorząd gminny na tle funkcjonującego w Polsce systemu zarządzania kryzysowego. Przedstawiono organizacyjne i finansowe uwarunkowania zarządzania kryzysowego w gminach, w tym wsparcie tych działań ze środków budżetu państwa. Omówiono również wielkość i znaczenie wydatków w budżetach gmin przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2010–2015. Jednocześnie przeanalizowano zróżnicowanie tych wydatków według poszczególnych województw oraz ich zmienność. Może to bowiem determinować wiele działań w zakresie zarządzania kryzysowego, między innymi z uwagi na ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych i skuteczność ograniczania negatywnych ich skutków. W konsekwencji wskazano na występujące w Polsce zróżnicowanie znaczenia wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w budżetach gmin pomiędzy poszczególnymi województwami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?