Szafranek Anna, Finansowanie pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza w wybranych województwach

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/4/25-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Finansowanie pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza w wybranych województwach

W artykule podjęto tematykę finansowania pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych województw, tj. lubuskiego, podlaskiego oraz wielkopolskiego, reprezentujących umowny podział Polski na trzy części: A, B, C, wyróżnione ze względu na poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. W pierwszej kolejności omówiono ustawowe rodzaje pieniężnych i niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zadania gmin, powiatów i województw samorządowych w zakresie świadczeń pomocy społecznej. W dalszej części analizie poddano strukturę dochodów, wydatków i wysokości świadczeń pomocy społecznej wypłacanych w trzech analizowanych województwach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX