Nowak Ewa, Filozofia prawa dla sędziów społecznych. Perspektywa Hegla i Fichtego

Artykuły
Opublikowano: AFP 2022/4/52-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Filozofia prawa dla sędziów społecznych. Perspektywa Hegla i Fichtego

1.Wprowadzenie

Artykuł konstruuje dwa modele partycypacji obywatela w administrowaniu sprawiedliwością, których zarysy widoczne są w filozofii prawa Georga W.F. Hegla i Johanna G. Fichtego. Są to modele komplementarne, przy czym obaj filozofowie znający się i działający w tym samym – acz wielce dynamicznym – kontekście historycznym i politycznym, jednomyślnie apelowali o modernizację instytucji publicznych na prawo od Renu po 1792 r., kiedy to do większości niemieckich państw ledwie docierało „pianie galijskiego koguta” . W tamtym czasie nie tylko Immanuel Kant w Królewcu, ale także G.W.F. Hegel i J.G. Fichte konceptualnie „gilotynowali” anachroniczne myślenie o państwie prawa, tworząc podstawy teoretyczne i normatywne dla instytucji prawa godnych nowoczesnego i liberalnego społeczeństwa. Apelowali też o sprawczy wpływ tego społeczeństwa na kształt i działanie publicznego wymiaru sprawiedliwości . Dla czytelnika ciekawego politycznego kontekstu tej konceptualnej rewolucji w Niemczech istotna będzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX