Fast fashion z perspektywy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zagadnienia wybrane - OpenLEX

Kamińska Zuzanna, Fast fashion z perspektywy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2021/3/133-147
Autor:
Rodzaj: artykuł

Fast fashion z perspektywy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zagadnienia wybrane

Moda jest nieodłącznym i istotnym elementem codziennego życia zarówno każdego człowieka z osobna, jak i całego społeczeństwa. Stwierdzenie to uzmysławia niezwykle ważny kulturowy punkt odniesienia mody, która jako zjawisko społeczne pozostaje w ciągłej korelacji z prawem, przemysłem i nauką. Globalizacja i postęp technologii cyfrowych przyczyniły się do rozwoju struktury przemysłu modowego, a sama moda, będąc częścią popkultury, stała się odzwierciedleniem zmian społecznych i kulturowych. Ze względu na swoją różnorodność moda cechuje się różnorakimi formami produkcji. Jej szerokie spektrum zaczyna się od mody artystycznej, w której nacisk położony jest na kreatywną ekspresję twórcy, nie zaś praktyczny aspekt jej użytkowania. Kolejnym rodzajem mody jest moda nieartystyczna, która dzieli się na cztery kategorie: sztukę zdatną do noszenia, modę haute couture, pret-a-porter i rynek masowy – tzw. fast fashion .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX