Farmy fotowoltaiczne jako inwestycje realizowane przez gminy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - OpenLEX

Dropińska-Bysiek Joanna, Farmy fotowoltaiczne jako inwestycje realizowane przez gminy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2019/11-12/27-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Farmy fotowoltaiczne jako inwestycje realizowane przez gminy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

W artykule poddano analizie możliwość realizacji farm fotowoltaicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiona została specyfika inwestycji stanowiącej farmę fotowoltaiczną oraz uwarunkowania prawne sektora energetycznego na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym. Przedmiot rozważań stanowią ponadto zadania własne gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez organizowanie zaopatrzenia w energię elektryczną, dla realizacji których alternatywną formą jest tryb partnerstwa publiczno-prywatnego. W artykule przedstawiono również kluczowe zagadnienia odnoszące się do realizacji przedsięwzięć, tj. ustawowe wymagania sposobów weryfikacji efektywności ich realizacji, charakterystykę podmiotów publicznych i prywatnych wspólnie realizujących przedsięwzięcia w oparciu o podział zadań i ryzyk oraz przedmiotowo istotne elementy zawieranych pomiędzy nimi umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX