Family mainstreaming a gender mainstreaming - wybrane aspekty prawne - OpenLEX

Krawiec Grzegorz, Family mainstreaming a gender mainstreaming - wybrane aspekty prawne

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/7-8/22-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Family mainstreaming a gender mainstreaming - wybrane aspekty prawne

1.Uwagi wprowadzające

Wydawać by się mogło, że między family mainstreaming (polityka polegająca na włączaniu kwestii rodziny do wszystkich dziedzin życia, którą można określić mianem polityki prorodzinnej) a gender mainstreaming (polityka mająca na celu włączanie problematyki równości ze względu na płeć do wszystkich dziedzin życia, zwaną polityką równości płci) nie powinno być żadnej konkurencji. Na pierwszy rzut oka problematyka rodzinna a polityka równości płci ze sobą nie kolidują. W niniejszym artykule postaram się jednak wykazać, że polityki prorodzinnej nie da się pogodzić z polityką równości płci. Jest to spowodowane przede wszystkim treścią, jaka została im nadana.

Na początku poczynić należy jednak pewną uwagę o charakterze ogólnym. W Polsce (ale nie tylko) widoczne jest ścieranie się stanowiska progresywnego (rewizjonistycznego), operującego pojęciem płci społeczno-kulturowej (gender) ze stanowiskiem tradycyjnym (zachowawczym), przez oponentów określanym jako fundamentalistyczne, które preferuje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX