Sygit Bogusław, Wąsik Natalia, Fałszowanie żywności – przyczynek do badań nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w Polsce

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/4/54-91
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Fałszowanie żywności – przyczynek do badań nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w Polsce

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty zagadnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia, ewolucji regulacji prawnych obowiązujących w Polsce na tej płaszczyźnie, na przestrzeni ostatniego stulecia, ukazanie form i postaci zagrożeń występujących w tej materii, ich charakterystyki i ogólne określenie skutków nadużyć w sferze szeroko pojętego terminu „fałszowania żywności”. Realizując powyższe założenia Autorzy sięgają do takich źródeł, jak archiwalne i obowiązujące akty prawne, orzecznictwo sądów karnych z lat 1922–2020 oraz wybrane orzecznictwo sądowo-administracyjne. Autorzy przybliżają też współczesne przypadki fałszowania żywności i czynów zbliżonych definicyjnie do tego procederu. W artykule wykorzystano także ważniejsze opracowania naukowe, publikowane głównie od 2012 r. Publikacja stanowić ma zapowiedź bardziej pogłębionych badań nad problematyką kryminalnych aspektów fałszowania żywności i innych zachowań patologicznych uderzających w zdrowie publiczne związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia w Polsce i na świecie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX