Rzepa Adam, Exit tax. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/7/10-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Exit tax. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i dokonanie analizy podatku od wyjścia (exit tax) zarówno w odniesieniu do regulacji międzynarodowego prawa podatkowego, jak również w zakresie polskich przepisów, w obrębie których pod nazwą „podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków” funkcjonuje on od 1.01.2019 r. W artykule zostanie dokonana ocena zgodności polskich przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – oraz ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. – dalej Konstytucja – i umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawem unijnym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX