Wojtkowiak Anna, Ewolucja pojęcia przedsiębiorcy w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność komunalną

Artykuły
Opublikowano: PPP 2011/10/55-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ewolucja pojęcia przedsiębiorcy w odniesieniu do gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność komunalną

1.Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim - wprowadzenie

Pojęcie przedsiębiorcy zostało przez polskiego ustawodawcę umieszczone w kilku aktach prawnych w różnym znaczeniu. W literaturze prawa gospodarczego publicznego największą wagę przywiązuje się jednak do definicji ustawowej tego pojęcia zawartej początkowo w ustawie z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej . Ustawa ta była nazywana w literaturze przedmiotu konstytucją gospodarczą , ponieważ regulowała podstawowe kwestie związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedstawiciele nauki prawa traktowali ją również jak lex generalis w stosunku do innych ustaw.

W związku z tym, że w odniesieniu do pojęcia przedsiębiorcy ustawodawca zamieścił określenie „w rozumieniu ustawy”, zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądowym powstały rozbieżne poglądy na temat uniwersalizmu tej definicji. Problem ten sprowadzał się do tego, czy definicja ta ma walor uniwersalny i należy odnosić ją do innych przepisów, czy też w myśl zasad wewnętrznej wykładni...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX