Lipiński Aleksander, Ewa Radecka, Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody, Toruń 2019, TNOIK Dom Organizatora, s. 403

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/11/158-160
Autor:
Rodzaj: recenzja

Ewa Radecka, Rezerwat jako prawna forma ochrony przyrody, Toruń 2019, TNOIK Dom Organizatora, s. 403

Recenzowana publikacja stanowi rozbudowaną wersję pracy doktorskiej pod tym samym tytułem, przedstawionej i z powodzeniem obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2018 r.). Temat z pozoru wydaje się banalny, a w toku dyskusji nad jego ustaleniem został nawet określony jako „mało ambitny”. Wydaje się jednak, że ocenę tę można zawdzięczać temu, że jej autor nie znał badanej problematyki, zwłaszcza jej wielopłaszczyznowości oraz bogactwa związanych z tym problemów, niestety w dużym stopniu stanowiących konsekwencję niedomówień prawodawcy.

Problematyka ochrony przyrody jest przedmiotem licznych opracowań, zarówno monograficznych, jak i o charakterze komentarzowym. Niestety, najczęściej sprowadzają się one do powielania tekstu ustawy, bez głębszej refleksji nad szczegółami oraz problemami funkcjonowania omawianych rozwiązań. Recenzowana publikacja zrywa z takim podejściem. Konsekwencją utworzenia rezerwatu przyrody są daleko idące ograniczenia zachowania się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX