Europejski Nakaz Aresztowania po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię - OpenLEX

Błaszczyk Bartłomiej, Europejski Nakaz Aresztowania po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/4/129-140
Autor:
Rodzaj: artykuł

Europejski Nakaz Aresztowania po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię

Streszczenie

Działanie UE oparte jest na głębokiej ingerencji w system prawny państw członkowskich, także poprzez moc wiążącą orzeczeń TSUE. Rezygnacja z wiążącego orzecznictwa jest jedną z przyczyn wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, co przełoży się na niemożność stosowania instytucji związanych z nadzorem TSUE, takich jak Europejski Nakaz Aresztowania.

Niniejszy artykuł poświęcony jest badaniu skuteczności tej instytucji oraz analizie potencjalnych możliwych rozwiązań, jakie może podjąć brytyjski rząd w celu kontynuowania współpracy w zakresie ekstradycji osób w sposób zbliżony do dotychczasowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX