Europejski nakaz aresztowania a nieletni sprawcy czynów zabronionych - OpenLEX

Hudzik Michał, Europejski nakaz aresztowania a nieletni sprawcy czynów zabronionych

Artykuły
Opublikowano: EPS 2006/8/22-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Europejski nakaz aresztowania a nieletni sprawcy czynów zabronionych

Europejski nakaz aresztowania (dalej jako ENA lub nakaz) jest unijnym instrumentem współpracy w sprawach karnych, który zastępuje ekstradycję w relacjach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Z założenia jest to instytucja, która ma usprawnić współpracę między państwami w tej dziedzinie, realizując jedną z fundamentalnych idei unijnego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a mianowicie wzajemnego uznawania orzeczeń.

Problematyka dotycząca nieletnich w kontekście europejskiego nakazu aresztowania, która stanowi przedmiot niniejszego opracowania, wyłoniła się na gruncie sprawy Adama G., obywatela polskiego podejrzewanego o współudział w zabójstwie belgijskiego nastolatka na dworcu kolejowym w Brukseli. Jak dotychczas, zagadnienie to nie było przedmiotem zainteresowania przedstawicieli literatury procesu karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX