Łożykowski Aleksander, Sarnowski Jan, Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/10/18-26
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybuowanych w polskim systemie podatkowym

Estończycy świętują w tym roku 20-lecie obowiązywania innowacyjnego sposobu opodatkowania osób prawnych. Chociaż reforma podatku dochodowego od osób prawnych w Estonii nie jest bardzo odległa czasowo, to idea zmiany filozofii opodatkowania dochodu, tak aby podatek pobierany był dopiero w momencie dystrybucji zysku, poprzedza jej wdrożenie w Estonii o ponad pół wieku. Celem artykułu jest przedstawienie polskiej propozycji ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych jako istotnego punktu na ścieżce rozwoju teorii i praktyki opodatkowania dochodów osób prawnych. Autorzy przedstawiają w nim koncepcję podatku od przepływów pieniężnych (cash-flow tax), proces stopniowego wprowadzania jej w systemach podatkowych państw oraz ekonomiczne efekty jej wdrożenia. Doświadczenia innych krajów w implementacji tego mechanizmu stanowiły punkt wyjścia dla wypracowania polskiego modelu ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Rozwiązanie to jest twórczym rozwinięciem działającej w Estonii regulacji, odpowiedzią na szereg jej mankamentów i dostosowaniem funkcjonujących tam zasad opodatkowania do potrzeb i zagrożeń wiążących się z jej obowiązywaniem w Polsce – pierwszym dużym kraju, który zdecydował się na jej implementację. Autorzy wskazują na podobieństwa i różnice pomiędzy opodatkowaniem dochodów spółek kapitałowych w Estonii a wdrażaną w Polsce regulacją oraz przedstawiają ich ekonomiczne, systemowe i celowościowe uzasadnienie. Analiza jest uzupełniona o obraz polskich spółek kapitałowych w kontekście warunków skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Artykuł stanowi polemikę wobec pojawiających się w literaturze obaw dotyczących inkluzywności polskiej formuły „estońskiego” podatku dochodowego od osób prawnych i obala wiele mitów narosłych wokół wdrażanego w Polsce rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX