Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym - OpenLEX

Nałęcz Andrzej, Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/11/5-13
Autor:
Rodzaj: artykuł

Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym

Przedmiotem artykułu są działania organów jednostek samorządu terytorialnego i straży gminnych związane z estetyką przestrzeni publicznej po wejściu w życie tzw. ustawy krajobrazowej, dzięki której rady gmin uzyskały kompetencję do wydawania uchwał o sytuowaniu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Autor analizuje szanse i zagrożenia związane z tymi uchwałami. Opisane zagadnienia obejmują także przykłady służących estetyce przestrzeni publicznej działań straży miejskich, przyczyny ich dotychczasowej niskiej skuteczności oraz oczekiwania jej poprawy po odebraniu strażom gminnym uprawnień do kontroli prędkości w ruchu drogowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?