Rabuski Tomasz, Epistemologia stosowania prawa a zasada demokratycznego państwa prawnego

Artykuły
Opublikowano: AFP 2022/4/39-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Epistemologia stosowania prawa a zasada demokratycznego państwa prawnego

1.Wstęp

Epistemologicznym problemom wykładni prawa poświęcono w polskiej teorii prawa wiele prac. Epistemologia stosowania prawa cieszy się mniejszym zainteresowaniem teoretyków i filozofów, a specyficzne problemy tego procesu są często niedostrzegane. Niektóre ze swoistych dla niej tematów (np. dowody) są bardzo rzadko omawiane przez teoretyków i traktowane jako problemy praktyczne czy dogmatyczne.

Obszarem mojego zainteresowania będzie tu epistemologia instytucjonalna leżąca u podstaw procesów poznawczych sądowego stosowania prawa wyznaczona przez normy prawne, praktykę prawniczą i koncepcje teoretyczne. Kształt jej został w dużej mierze określony w okresie powojennym, a więc w innych warunkach ustrojowych i w innym kontekście intelektualnym. Transformacja ustrojowa wiązała się m.in. ze zmianą zasad i wartości ucieleśnionych w strukturze instytucjonalnej. Model epistemologii instytucjonalnej procesu stosowania prawa uległ pewnej erozji, jednak nie dokonało się jego uzgodnienie z nowymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX