Gałęska-Śliwka Anita, Eksperymenty medyczne po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – wybrane zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/10/51-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Eksperymenty medyczne po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – wybrane zagadnienia

Streszczenie

Problematyka eksperymentów medycznych jest zagadnieniem z pogranicza medycyny i prawa. Tworząc ramy ochrony dla uczestników eksperymentów, dbając o ich bezpieczeństwo, należy pamiętać zarówno o historycznych uwarunkowaniach, w jakich tworzone były pierwsze regulacje dedykowane tej tematyce, ale także o ciągłej potrzebie rozwoju, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i jest cechą wpisaną w każde rozwijające się społeczeństwo. Niniejszy artykuł stanowi analizę rozwiązań prawnych sfery eksperymentów medycznych po 1 stycznia 2021 r. podkreślając wieloznaczność stosowanych przez ustawodawcę terminów i wybrane niejasności interpretacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX