Bełdowski Jarosław, Pałys Andrzej, Ekonomiczna Analiza Prawa Podatkowego i rola doradców podatkowych w jej stosowaniu

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/7-8/7-23
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Ekonomiczna Analiza Prawa Podatkowego i rola doradców podatkowych w jej stosowaniu

Słowa kluczowe: Ekonomiczna Analiza Prawa, system podatkowy, koszty transakcyjne, asymetria informacji, problem agencyjny

1.Wstęp

Badanie związków między kształtem systemu podatkowego a decyzjami podatników względem alokacji posiadanych zasobów stanowi ważny nurt badawczy ekonomii w perspektywie zarówno mikro-, jak i makroekonomicznej . System podatkowy nie jest też oderwany od porządku prawnego, stanowiąc integralną jego część w ramach wiążących norm prawnych, jako wyodrębniona gałąź prawa . W tym kontekście system podatkowy stanowi przykład sfery wspólnych zainteresowań. Związki te obserwowane były od dawna, lecz dopiero w II połowie XX w. zostały uporządkowane w postaci ruchu naukowego pod nazwą Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics lub Economic Analysis of Law), tj. interdyscyplinarnego nurtu badawczego, który za pomocą narzędzi ekonomicznych podejmuje się badania prawa, w tym podatkowego .

System podatkowy jest często jednym z najbardziej skomplikowanych systemów w danym porządku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX