Egzekwowanie obowiązków od podmiotów nawiązujących stosunek pracy i służbowy w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym - OpenLEX

Liwo Marian, Egzekwowanie obowiązków od podmiotów nawiązujących stosunek pracy i służbowy w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/1/41-63
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzekwowanie obowiązków od podmiotów nawiązujących stosunek pracy i służbowy w postępowaniu kontrolnym i administracyjnym

1.Wprowadzenie

Przesłanką wyboru tematu obok niewątpliwie niewielkiego zainteresowania doktryny tą problematyką (ze względu na jej złożoność obejmującą różne dyscypliny naukowe), był fakt, że działalność właściwych organów egzekwujących przedmiotowe obowiązki stanowi realizację szeroko rozumianej konstytucyjnej zasady ochrony pracy. Praca w myśl bowiem art. 24 ustawy z 2.04.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się pod ochroną tej Rzeczypospolitej, nadzór państwa zaś nad warunkami jej wykonywania sprawowany jest przez określone organy .

Biorąc pod uwagę pojęcie pracy i służby jako racjonalnej czynności człowieka, realizującej jej przedmiot za pomocą określonych narzędzi pracy i ze szczególną starannością, trudno sobie wyobrazić, aby ustawodawca konstytucyjny adresował przepisy Konstytucji – zawarte w art. 24 i 66, mówiące o prawie do pożądanych warunków pracy i obowiązku realizacji tego prawa przez państwo – wyłącznie do osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, a nie do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX