Artykuły
Opublikowano: FK 2013/10/44-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzekucja zaległości podatkowych należnych jednostkom samorządu terytorialnego przez naczelników urzędów skarbowych w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012 - analiza empiryczna

Artykuł przedstawia kształtowanie się zaległości podatkowych należnych jednostkom samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim, a także wskazuje, czy wraz ze zmianą poziomu zaległości zmienia się efektywność egzekucji, którą należy rozumieć jako udział kwot wyegzekwowanych w sumie kwot objętych tytułami wykonawczymi. Autor podejmuje również próbę przedstawienia zmian zmierzających do podniesienia skuteczności działań organów egzekucyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?