Egzekucja sądowa z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług po nowelizacji ustawy o minimalnym... - OpenLEX

Bomba Katarzyna, Egzekucja sądowa z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług po nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 22.07.2016 r.

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/6/90-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzekucja sądowa z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług po nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 22.07.2016 r.

1. Wstęp. Aby zapobiec fizycznemu wyniszczeniu dłużnika i jego rodziny przez pozbawienie ich minimalnych środków do życia w wyniku prowadzonej egzekucji sądowej, ustawodawca wprowadził wyjątki od ogólnej zasady wyrażonej w art. 803 k.p.c., zgodnie z którą tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji ze wszystkich części majątku dłużnika. Ograniczenia egzekucji w stosunku do dłużników pobierających stałą periodyczną płacę regulują art. 829 pkt 5 zd. 1 i art. 833 k.p.c. Ochrona z art. 833 k.p.c. przewidziana jest w stosunku do wierzytelności niewypłaconych, przysługujących dłużnikowi periodycznie i służących zapewnieniu utrzymania, natomiast ochrona z art. 829 pkt 5 k.p.c. obejmuje egzekucję z ruchomości w postaci gotówki przypadającej dłużnikowi z tytułu stałej płacy . Są to przepisy szczególne względem art. 803 k.p.c., toteż zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendendae nie powinny być interpretowane rozszerzająco.

W kontekście egzekucji z wierzytelności dłużnika...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX