Bródka Adam, Egzekucja odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/4/22-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzekucja odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

Artykuł porusza problematykę przymusowego wykonania obowiązku wypłaty odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje, że wywłaszczenie może być dokonane tylko za słusznym odszkodowaniem. Konieczne jest więc, aby system prawny gwarantował realizację wskazanego założenia zarówno na poziomie samego ustalenia rekompensaty, jak i jej wykonania (wypłaty). Biorąc pod uwagę kontrowersje związane z charakterem prawnym wzmiankowanego odszkodowania, wskazanie właściwej drogi jego przymusowej realizacji może budzić trudności. O ile z materialnego punktu widzenia cechuje się ono cywilnoprawnym charakterem, o tyle formalnie przynależy do sfery prawa administracyjnego. Zważywszy więc na decyzyjny sposób konkretyzacji odszkodowania, należy opowiedzieć się za zastosowaniem trybu egzekucji administracyjnej. Powoduje to jednak praktyczne problemy w zakresie ochrony interesu podmiotu wywłaszczonego, wynikające z konstrukcji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX