Egzekucja obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych - OpenLEX

Daniel Paweł, Egzekucja obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/4/45-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzekucja obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu w orzecznictwie sądów administracyjnych

1.
Wstęp

Problematyka egzekucji obowiązku poddania małoletniego dziecka szczepieniu ochronnemu stanowi zagadnienie coraz częściej podejmowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Wynika to z faktu, że rodzice i opiekunowie odmawiają poddania swoich dzieci szczepieniom, podnosząc, że wpływa ono negatywne na stan ich zdrowia oraz dalszy rozwój. Powyższe zaniechanie spotyka się z natychmiastową reakcją ze strony organów administracji publicznej, które podejmują kroki zmierzające do przymusowego wyegzekwowania omawianego obowiązku. Równocześnie analiza orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje, że zagadnienie egzekucji obowiązku poddania dziecka szczepieniu ochronnemu wciąż pozostaje źródłem wielu wątpliwości i problemów interpretacyjnych, a samo orzecznictwo dotyczące tej problematyki nie jest jednolite. Dodatkowo wskazać należy na brak w doktrynie kompleksowych opracowań na ten temat.

Celem opracowania jest dokonanie oceny regulacji dotyczącej egzekucji obowiązku poddania dziecka szczepieniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX