Marcinkowska Marcelina, Egzekucja komornicza z kryptowalut

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/6/12-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Egzekucja komornicza z kryptowalut

Artykuł skupia się na zagadnieniu prowadzenia egzekucji komorniczej z kryptowalut. W ramach rozważań odniesiono się do podstawowych problemów związanych z powyższym zagadnieniem. Wskazano także na kwestię statusu prawnego bitcoina w prawie polskim. Kryptowaluta, przede wszystkim w postaci bitcoin, jest wysoce problematycznym tematem z punktu widzenia prawa polskiego. Przede wszystkim brak jest odpowiednich regulacji w zakresie statusu przedmiotowego kryptowalut. Aktualnie przyjmuje się jednak, że kryptowaluty, a dokładniej bitcoin, nie mają charakteru rzeczy i nie stanowią prawa podmiotowego względnego. W związku z tym ewentualna dopuszczalność prowadzenia egzekucji komorniczej z kryptowaluty wydaje się być dopuszczalna na podstawie art. 909 i n. Kodeksu postępowania cywilnego . Innym rozwiązaniem w tym zakresie może być również przyjęcie, że mamy tutaj do czynienia z roszczeniem o charakterze quasi-windykacyjnym, wtedy podstawą prowadzonej egzekucji byłyby przepisy o egzekucji świadczeń niepieniężnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX