Burdzik Marcin, Fras Mariusz, Nowak Agnieszka, Efekt regresji w pracy biegłego lekarza a (nie)funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/7/77-95
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Efekt regresji w pracy biegłego lekarza a (nie)funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości

1. Wstęp . Prawo i medycyna to pozornie odległe od siebie dziedziny nauki, które coraz częściej i silniej wzajemnie się przenikają. Jednym z najbardziej transparentnych, a zarazem najstarszych obszarów wspólnych jest proces opiniowania sądowo-lekarskiego. Z uwagi na posiadaną specjalistyczną wiedzę lekarze mogą uczestniczyć w postępowaniach sądowych w charakterze biegłych. Chociaż każdy biegły jest zobligowany do wykonywania swoich obowiązków w sposób sumienny i bezstronny (arg. z art. 282 k.p.c. i art. 197 k.p.k.), to procesowa ocena dowodu z opinii biegłego pozostaje obowiązkiem sądu, który dokonuje jej w sposób swobodny, zgodnie z regułami procesowymi (art. 233 § 1 k.p.c., art. 7k.p.k.). Organ ten dysponuje również instrumentami umożliwiającymi weryfikację opinii wadliwej. Niejako w opozycji do tych, wydawałoby się oczywistych, założeń pozostaje obserwowana w orzecznictwie tendencja do przenoszenia odpowiedzialności za proces tej oceny na samego biegłego. Zjawisko to zauważono w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX