Borysiak Witold, Dziedziczenie ustawowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/2/39-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dziedziczenie ustawowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego

1.Uwagi ogólne

W dniu 2 kwietnia 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie Kodeksu cywilnego , która znowelizowała przepisy o dziedziczeniu ustawowym. Ustawa ta zgodnie z jej art. 2 weszła w życie 28 czerwca 2009 r. Wyszła ona naprzeciw zgłaszanym wielokrotnie w doktrynie postulatom poszerzenia kręgu spadkobierców ustawowych . Zwracano bowiem wielokrotnie uwagę na to, że krąg ten był zakreślony stosunkowo wąsko w stosunku do regulacji przewidzianych w innych krajach europejskich. W doktrynie duże wątpliwości budził zwłaszcza brak zasady wzajemności w sytuacji dziedziczenia wnuków po dziadkach, a braku dziedziczenia dziadków po wnukach, a także wyłączenie z kręgu spadkobierców ustawowych rodzeństwa rodziców i ich zstępnych .

Ustawodawca nie zdecydował się natomiast w nowelizacji ani na rozszerzenie kręgu spadkobierców ustawowych o tzw. wychowańców spadkodawcy , ani na jego dalszych powinowatych lub konkubentów , uznając słusznie, że takie związki bliskości mogą być korygowane bądź przez testament,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX