Artykuły
Opublikowano: PP 2017/7/9-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Działalność wykonywana osobiście - kwalifikacja do źródła przychodów

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – jest działalność wykonywana osobiście, wskazana w ust. 1 pkt 2 tego przepisu, której poszczególne rodzaje zdefiniowane zostały w jej art. 13. Podobnie jak w przypadku przychodów z pracy, przyczyną powstania przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest szeroko rozumiana praca. W tym przypadku nie ma ona jednak charakteru pracy najemnej, lecz jest pracą wykonywaną na własny rachunek . W ramach tego źródła przychodów zostały zgrupowane przychody pochodzące z różnego rodzaju działalności i wypłacane z różnych tytułów, których wspólną cechą jest to, że przyczyną ich powstania są osobiste działania otrzymującego przychód, przez które należy rozumieć nie tylko działania własne (zwłaszcza że dopuszczalne jest w tym wypadku wykonywanie określonych czynności o charakterze pomocniczym przez inne osoby), lecz także czynności wykonywane „prywatnie” w tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?