Działalność spółek pozornie zagranicznych w Polsce - uwagi de lege lata i de lege ferenda - OpenLEX

Szydło Marek, Działalność spółek pozornie zagranicznych w Polsce - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Artykuły
Opublikowano: PPH 2008/6/52-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Działalność spółek pozornie zagranicznych w Polsce - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Pod pojęciem spółek pozornie-zagranicznych (pseudo-foreign corporations, Scheinauslandsgesellschaften) należałoby rozumieć takie spółki, które zostały założone (inkorporowane) zgodnie z prawem określonego państwa, lecz równocześnie ich rzeczywista siedziba (siedziba zarządu), a tym samym cała ich gospodarcza działalność (lub też przynajmniej przeważająca część ich gospodarczej aktywności) zlokalizowana jest w zupełnie innym państwie niż państwo ich inkorporacji. W rezultacie, w przypadku tego rodzaju spółek mamy do czynienia z rozdzielnością pomiędzy państwem ich inkorporacji (tj. państwem, gdzie zostały założone i gdzie nadal znajduje się ich siedziba rejestrowa) a państwem skoncentrowania się ich gospodarczej działalności (tj. państwem, gdzie zlokalizowany jest punkt ciężkości ich operacyjnej działalności) . Poniższy artykuł analizuje prawne warunki i możliwości prowadzenia przez takie właśnie spółki swojej działalności gospodarczej w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX