Mituś Ambroży, Działalność bibliotek samorządowych - rodzaje i zasady prowadzenia

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/3/37-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Działalność bibliotek samorządowych - rodzaje i zasady prowadzenia

Przedmiotem artykułu jest analiza działalności kulturalnej prowadzonej przez biblioteki samorządowe (gminne, powiatowe i wojewódzkie) oraz analiza możliwości i zakresu prowadzenia przez biblioteki innej działalności niż działalność kulturalna, w tym działalności gospodarczej. Celem artykułu jest ukazanie m.in. istoty działalności kulturalnej, określenie zakresu zadań i płatności za usługi świadczone przez biblioteki samorządowe. Szczególne miejsce w poczynionych rozważaniach zajmuje kwestia działalności zarobkowej bibliotek samorządowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX