Artykuły
Opublikowano: ZNUJ 2019/3/103-121
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dysponowanie dobrami osobistymi małoletniego

Słowa kluczowe: dobra osobiste, wizerunek, zgoda, dysponowanie dobrami osobistymi, zgoda na naruszenie dobra osobistego, naruszenie dobra osobistego, małoletni, ubezwłasnowolniony

1.Wstęp

Jedną z podstaw wyłączenia bezprawności dobra osobistego jest zgoda uprawnionego na dokonanie naruszenia. W doktrynie prawa cywilnego nie istnieje jednolita koncepcja dotycząca charakteru zgody na naruszenie dobra osobistego, w tym czynności związanych z dyspozycją dobrami osobistymi . Z tego względu trudno jest jednoznacznie rozwiać szereg wątpliwości dotyczących skuteczności podejmowanych przez dysponenta działań. Istotnym zagadnieniem, w kontekście dyspozycji dobrem osobistym, jest dysponowanie nim w imieniu drugiej osoby. Szczególnym zaś przypadkiem tej sytuacji będzie dyspozycja dobrem osobistym drugiej osoby ze względu na jej brak zdolności do czynności prawnych i brak właściwego rozeznania w świecie, pozwalającego na skuteczne dysponowanie np. swoim wizerunkiem.

Opisywane zagadnienie jest istotne nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację