Dyskusja nad podziałem województwa mazowieckiego w świetle reform europejskich regionów stołecznych - OpenLEX

Lackowska Marta, Nowińska Klaudyna, Dyskusja nad podziałem województwa mazowieckiego w świetle reform europejskich regionów stołecznych

Artykuły
Opublikowano: ST 2016/7-8/65-83
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dyskusja nad podziałem województwa mazowieckiego w świetle reform europejskich regionów stołecznych

Artykuł rozważa pojawiające się w polskim dyskursie publicznym propozycje podziału administracyjnego i statystycznego Mazowsza z perspektywy doświadczeń innych regionów stołecznych w Europie. W pierwszej części autorki dokonują przeglądu wkomponowania stolic europejskich w krajowy system administracyjny oraz w nomenklaturę Unii Europejskiej jednostek NUTS. Następnie prezentują okoliczności, w jakich dokonały się reformy wybranych obszarów stołecznych, zakładając, że istnieje zestaw okoliczności sprzyjających reformie. Argumentacja towarzysząca polskiej dyskusji została poddana analizie przez pryzmat bloków tematycznych zaobserwowanych przy reformach zagranicznych. Okazało się, że wiele uwarunkowań zidentyfikowanych przy reformach zagranicznych występuje także w kontekście Mazowsza, jednak brakuje kluczowego elementu – proponowany podział nie współwystępuje z szerszymi zmianami w układzie administracyjnym kraju. Efektem porównań uwarunkowań reform zagranicznych i rozważanej zmiany odnośnie do województwa mazowieckiego są prognozy dotyczące powodzenia reformy polskiej oraz ocena kompletności wysuwanych wobec niej argumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX