Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/10/4-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dyrektywa ECN+ – sposób na podwyższenie ochrony prawnej przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych?

Dyrektywa ECN+ ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewniania należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Niniejszy tekst eksponuje jej mniej widoczny aspekt – poprzez wprowadzenie klauzuli generalnej o stosowaniu unijnego acquis dotyczącego praw podstawowych w unijnych i krajowych postępowaniach antymonopolowych dyrektywa pozwala przedsiębiorcom na sięganie po nowe argumenty w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji, niezależnie od istnienia łącznika z prawem UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację