Dyrektywa 2018/822 - zasady przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych i ich skutkach podatkowych - OpenLEX

Malinowski Dariusz M., Dyrektywa 2018/822 - zasady przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych i ich skutkach podatkowych

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/8/3-5
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dyrektywa 2018/822 - zasady przekazywania informacji o uzgodnieniach transgranicznych i ich skutkach podatkowych

Od kilku miesięcy wśród podmiotów zajmujących się doradztwem podatkowym były szeroko dyskutowane zapowiadane przez Ministerstwo Finansów (MF) nowe obowiązki związane z obowiązkowym raportowaniem do organów podatkowych informacji dotyczących stosowania w operacjach transgranicznych określonych schematów podatkowych. Wpisuje się to przede wszystkim w inicjatywy resortu skierowane na działania antyoptymalizacyjne w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych. Warto wiedzieć, że udział tej daniny w ogólnej kwocie podatków centralnych, zasilających budżet państwa, należy w Polsce do najniższych w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Jesteśmy krajem, który żyje dzięki podatkom pośrednim, czyli VAT, akcyzie, a w niektórych metodologiach badawczych wliczane są do tej grupy również cła. Nie negując prawa administracji do inicjowania działań mających za cel zwiększanie przychodów budżetowych, obawy wzbudzało przede wszystkim przenikanie nowych potencjalnych obowiązków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX