Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/11/103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dylematy zatrudnienia

Greg McKeown dzieli ludzi (i osoby zarządzające organizacjami) na tzw. esencjonalistów oraz nieesencjonalistów . Osoby należące do pierwszej z grup potrafią koncentrować się na tym, co ważne, inwestować swoje siły i zasoby w odpowiednie przedsięwzięcia. Przedstawiciele grupy drugiej są tej umiejętności pozbawieni. W odniesieniu do rekrutacji i selekcji oznacza to, że „mają skłonność do gorączkowego zatrudniania ludzi pod wpływem impulsu, zapominając, iż jeden pracownik o nieodpowiednich kwalifikacjach kosztuje firmę więcej niż jeden wakat”. Sytuację pogarsza fakt, że – jak obrazowo pisze McKeown –„konsekwencją zatrudnienia zbyt wielu nieodpowiednich osób (a trzeba wiedzieć, że jedna nieodpowiednia osoba przyciąga do firmy następne) jest zjawisko, które Guy Kawasaki określił mianem «ekspansji palantów», przejawiające się osuwaniem się niegdyś wybitnego zespołu lub przedsiębiorstwa w mierność” . Na pochwałę zasługuje natomiast postawa esencjalisty – człowieka, który „jest absurdalnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację