Dylematy w zakresie odpowiedzialności osób zatrudnionych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy... - OpenLEX

Gonet Radosław, Liwo Marian Andrzej, Dylematy w zakresie odpowiedzialności osób zatrudnionych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób i podmiotów publicznych na tle art. 283 § 1 Kodeksu pracy i art. 220 Kodeksu karnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/9/77-92
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dylematy w zakresie odpowiedzialności osób zatrudnionych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób i podmiotów publicznych na tle art. 283 § 1 Kodeksu pracy i art. 220 Kodeksu karnego

Słowa kluczowe: służba bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialność, warunki pracy, inne podmioty

1.Wprowadzenie

Jakkolwiek czynnikami inspirującymi do przestrzegania przepisów zawartych w ustawie – Kodeks pracy powinna być ich znajomość oraz akceptacja przez strony uczestniczące w procesie pracy założeń i celów tego kodeksu, to niezbędne są rozwiązania zabezpieczające realizację wynikających z tego aktu normatywnego praw i obowiązków.

Takim rozwiązaniem zapewniającym poszanowanie tych praw i obowiązków jest przewidziana w Kodeksie pracy możliwość pociągania do odpowiedzialności za wykroczenie przeciwko prawom pracownika sprawców tych wykroczeń oraz określona w ustawie – Kodeks karny odpowiedzialność karna sprawców przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.

Karanie za wykroczenia i przestępstwa naruszenia określonych norm wynikających z Kodeksu pracy i Kodeksu karnego stanowi środek bardzo dotkliwy, który nie powinien być jednakże traktowany jako podstawowy sposób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX