Borecki Paweł, Dylematy likwidacji Funduszu Kościelnego i komisji regulacyjnych

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/6/19-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dylematy likwidacji Funduszu Kościelnego i komisji regulacyjnych

Prezes Rady Ministrów w exposé wygłoszonym 18 listopada 2011 r. zapowiedział likwidację dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych z budżetu państwa za pośrednictwem Funduszu Kościelnego (FK). Premier uprzedzająco stwierdził ponadto, że jeśli będzie to wymagało zmian w Konkordacie, to Rząd jest gotowy do ich dokonania, choć jego zdaniem nie jest to konieczne . Stanowisko to należy interpretować, w kontekście dalszych działań Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw wyznań religijnych, jako zapowiedź likwidacji FK oraz czterech komisji regulacyjnych w drodze ustaw ustanowionych niejako jednostronnie, czyli bez uprzednio zawartych umów między Radą Ministrów a władzami zainteresowanych wspólnot religijnych .

Jako okoliczności uzasadniające likwidację FK w oficjalnej informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na temat prac legislacyjnych wskazuje się, że Kościół katolicki w RP niejednokrotnie podnosił, iż Fundusz w jego obecnym kształcie jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX