Król Małgorzata, Wojtczak Sylwia, Dwugłos w sprawie dopuszczalności sporządzenia przez radcę prawnego opinii o naruszeniu przez innego radcę prawnego zasad etyki zawodowej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/2/62-75
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Dwugłos w sprawie dopuszczalności sporządzenia przez radcę prawnego opinii o naruszeniu przez innego radcę prawnego zasad etyki zawodowej

1. Otwarcie zawodów prawniczych parę lat temu, zasadnicze zwiększenie liczby prawników wykonujących klasyczne zawody prawnicze, takie jak radcostwo, adwokatura, notariat, a z drugiej strony wzrost świadomości prawnej klienteli kancelarii prawnych, przyniosło zmiany zachowań prawników oraz oczekiwań ich klientów. Zrodziło także potrzebę zwiększenia czujności właściwych organów samorządów zawodowych względem przestrzegania przez członków zawodowych korporacji reguł etycznych i deontologicznych. W deontologii prawniczej poświęca się dużo miejsca na regulację stosunków koleżeńskich, relacji z organami wymiaru sprawiedliwości oraz z klientami prawników, co w kontekście wzrostu liczby kancelarii prawniczych przekłada się m.in. na potrzebę kontroli dochowywania zasad uczciwej konkurencji na rynku usług prawniczych. Z drugiej strony rynek ten gwałtownie się rozszerza w związku z nowymi zadaniami i zawodowymi rolami prawników we współczesnym świecie. Przykładowo, dzisiejszy adwokat i radca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX