Drogi publiczne w kontekście teorii obszaru specjalnego - OpenLEX

Kucharski Krzysztof, Drogi publiczne w kontekście teorii obszaru specjalnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/4/54-67
Autor:
Rodzaj: artykuł

Drogi publiczne w kontekście teorii obszaru specjalnego

Słowa kluczowe: pas drogowy, drogi publiczne, obszary specjalne, proces inwestycyjno-budowlany, nadzór nad pasem drogowym

1.Uwagi wstępne

Problematyka dróg publicznych stanowi żywotne zagadnienie zarówno w teorii prawa, w szczególności prawa administracyjnego, jak również w praktyce jego stosowania. Wynika to z faktu, iż stosunki prawne zachodzące w granicach drogi publicznej i jej otoczeniu poddane są szczególnej regulacji prawnej. Można w tym kontekście mówić o specjalnym zespole faktów prawotwórczych kształtujących status tych dróg.

Szczególny administracyjnoprawny reżim dróg publicznych kształtowany jest w sferze procesu inwestycjo-budowlanego jako tzw. inwestycji celu publicznego . Szczególną regulacją objęte jest również korzystanie z drogi już urządzonej. Regulacja sytuacji prawnej użytkownika drogi publicznej jest tak dalece idącą, iż jedynym elementem swobody w zakresie korzystania z drogi, jest decyzja o przystąpieniu do jej użytkowania. W pozostałym zakresie przepisy wprowadzają ściśle...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX