Droga sądowa w sprawach związanych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności - OpenLEX

Brysiewicz Krzysztof, Poździk Rafał, Droga sądowa w sprawach związanych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/4/36-52
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Droga sądowa w sprawach związanych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

1.Wprowadzenie

Od momentu członkostwa Polski w strukturach unijnych przedsiębiorcy, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe oraz wiele innych podmiotów mogą realizować projekty przy wsparciu funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Dotacje unijne na trwałe zmieniają polską rzeczywistość, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i poprawy standardu życia obywateli. Niestety, w ramach skomplikowanego procesu związanego z wyborem projektów, ich realizacją i utrzymaniem trwałości pojawiają się liczne sprawy wymagające rozstrzygnięcia na drodze sądowej. Nie może budzić wątpliwości, że w sprawach dotyczących dotacji unijnych dopuszczalna jest droga sądowa przed polskimi sądami. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się wątpliwości w orzecznictwie dotyczące sposobu ich rozpatrzenia, tzn. czy sprawy te mają tylko charakter sądowoadministracyjny czy jednak mieszany, a więc mogą pojawić się roszczenia, których źródłem jest stosunek cywilnoprawny. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?