Artykuły
Opublikowano: ZNUJ 2016/3/5-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dozwolony użytek informacyjny w prawie autorskim (uwagi dotyczące art. 25 ustawy)

Efektywna i szybka wymiana informacji należy aktualnie do podstawowych potrzeb społecznych. Powstałe na wcześniejszych etapach rozwoju cywilizacyjnego instytucje prawne, w tym prawa własności intelektualnej, bywają postrzegane jako przeszkody w zaspokojeniu tej potrzeby. Usuwanie tych przeszkód niekoniecznie wiąże się z koniecznością nowych rozwiązań prawnych. Wystarczające może okazać się nowe spojrzenie na istniejące uregulowania. W niniejszym artykule rozważam możliwości, jakie daje prawo ponownego rozpowszechniania w prasie, radiu, telewizji i Internecie, przewidziane w art. 25 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację