Szaroma Marta, Dozwolony użytek edukacyjny i naukowy w świetle art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/3/44-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dozwolony użytek edukacyjny i naukowy w świetle art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Charakterystyczne dla prawa autorskiego jest współistnienie przeciwstawnych interesów – twórcy do jego dorobku twórczego oraz społeczeństwa do korzystania z cudzych utworów.

Jedną z form ograniczenia – z uwagi na interes społeczny – praw autorskich twórcy przewidzianą przepisami ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest dozwolony użytek publiczny. Artykuł 27 powołanej ustawy reguluje postać dozwolonego użytku publicznego, którą można określić jako dozwolony użytek edukacyjny (szkolny) i naukowy. Korzystanie z utworu w jego ramach podlega ograniczeniom o charakterze podmiotowym, polegającym na wymogu przynależności korzystającego do enumeratywnie, ustawowo wskazanych podmiotów mających związek z działalnością edukacyjną lub naukową, jak i przedmiotowym z uwagi na wyłączenie niektórych kategorii utworów oraz zawężenie celu i zakresu eksploatacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX