Dowodowe czynności poszukiwawcze w perspektywie tajemnicy dziennikarskiej - OpenLEX

Kosmaty Piotr, Dowodowe czynności poszukiwawcze w perspektywie tajemnicy dziennikarskiej

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/4/68-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dowodowe czynności poszukiwawcze w perspektywie tajemnicy dziennikarskiej

Słowa kluczowe: tajemnica dziennikarska, śledztwo dziennikarskie, wolność słowa, wolność prasy, wymiar sprawiedliwości, prawo do wolności wypowiedzi, dowody, ochrona osobowych źródeł informacji dziennikarza, przeszukanie, przeszukanie redakcji, zatrzymanie rzeczy, dowody rzeczowe

1.Wprowadzenie

Zbudowanie systemu prawnego, który uwzględniałby racje wszystkich dóbr prawnych funkcjonujących w jego ramach, wydaje się zadaniem trudnym, a wręcz nieosiągalnym, bowiem zawsze będzie dochodzić do mniejszych lub większych konfliktów pomiędzy chronionymi dobrami. Niewątpliwie do jednego z najważniejszych konfliktów, w tym zakresie dochodzi pomiędzy potrzebą ochrony wolności słowa oraz prasy a koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Tak nakreślony konflikt może być załagodzony tylko poprzez znalezienie rozsądnej równowagi pomiędzy wskazanymi wartościami, gdyż obok prawa do wolności wypowiedzi funkcjonuje obywatelskie prawo do uczciwego procesu. W 1995 r. Marian Filar problem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX