Artykuły
Opublikowano: FK 2019/7-8/59-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności żłobków, klubów dziecięcych lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów – zgodnie z ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W artykule poruszono problematykę dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności żłobków, klubów dziecięcych lub podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów – zgodnie z ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienie charakteru prawnego udzielanej dotacji oraz uprawnień regulacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie jej przekazywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?