Supera-Markowska Maria, Dotacje unijne a podatki dochodowe, cz. II

Artykuły
Opublikowano: PP 2009/6/17-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dotacje unijne a podatki dochodowe, cz. II

Otrzymanie dotacji unijnej lub pośrednie z niej korzystanie może wywołać poważne konsekwencje podatkowe. Opodatkowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych dotyczy podatników, którzy zawarli umowę o dofinansowanie projektu i następnie otrzymują dotację na jego realizowanie (to jest projektodawców), oraz podatników, którym ci projektodawcy przekazują - zgodnie z umową/wnioskiem o dofinansowanie - pewne świadczenia o charakterze pieniężnym (np. stypendium, dotację) lub niepieniężnym (np. szkolenie, wyjazd studyjny). Ponadto implikacje podatkowe powstają po stronie podatników, którym projektodawcy powierzają (na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innej) wykonanie określonych czynności w związku z realizacją projektu i zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie stanowiącym załącznik do tej umowy. Poniższy artykuł stanowi kontynuację publikacji, która ukazała się w tegorocznym kwietniowym numerze "Przeglądu Podatkowego".

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX