Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - aspekty praktyczne - OpenLEX

Gwóźdź Tomasz, Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - aspekty praktyczne

Artykuły
Opublikowano: FK 2021/3/47-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego - aspekty praktyczne

Przedmiotem artykułu są praktyczne aspekty procedury udzielania i rozliczania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych. Omówione zostało samo pojęcie dotacji, jak również zasady wydatkowania środków finansowych przez beneficjentów oraz najczęściej pojawiające się wątpliwości praktyczne w zakresie przesłanek zwrotu dotacji. Przytoczone i przeanalizowane zostały liczne orzeczenia sądów administracyjnych, zwłaszcza w zakresie wykładni pojęcia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?